Rekuperácia Výmenníky

Naša spoločnosť sa zaoberá profesionálnou inštaláciou zdraviu prospešnej rekuperácie. Rekuperácia je veľmi citlivá oblasť ktorá môže mať rovnako pozitívny ako aj negatívny dopad na Vaše zdravie. Rekuperácia nesúvisí len s najvyššou účinnosťou výmeny tepla pri vetraní vzduchu. Práve papierovo najúčinnejšie rekuperátory reálne potrebujú v mrazoch predohrev, čo sa v papierovej účinnosti zariadení vôbec nezohľadňuje. Tieto najúčinnejšie rekuperátory často znižujú vlhkosť vetraných priestorov, čo má negatívny dopad na zdravie ľudí. Profesionálna inštalácia tiež vyžaduje možnosť servisného čistenia vetracích potrubí, pretože práve tadiaľ prúdi do domu vzduch, ktorý dýchate.