Zabezpečovacie systémy

Naša spoločnosť sa zaoberá inštaláciou zabezpečovacích systémov Jablotron. Sme držiteľmi Licencie na prevádzkovanie technickej služby, ktorá nás oprávňuje inštalovať zariadenia v oblasti súkromnej bezpečnosti. Prevádzkujeme veľkoobchod zabezpečovacích systémov Jablotron v Nitre. Pravidelne blikajúca siréna alarmu na prednej časti budovy slúži ako výstraha pred možným vlámaním. Samotný alarm Vás o vlámaní informuje formou SMS, GSM hovorom, push notifikáciou, prípadne zavolá bezpečnostnú službu. Profesionálne nainštalovaný a certifikovaný poplachový systém je dnes nevyhnutnosťou pre plnenie škodových udalostí poisťovňami po vlámaní.

Inteligentné funkcie

02.10.2018

Otvorte bránu kuriérovi alebo si zapnite vykurovanie na víkendovej chate. Zastrite žalúzie, rozsvieťte svetlá, riaďte elektroinštaláciu.

Čítať viac

Vonkajšia ochrana

31.01.2019

Vonkajšie detektory pohybu zlodeja zachytia už pri pohybe na pozemku a vyvolaný poplach ho pravdepodobne od vlámania odradí.

Čítať viac

Poistenie proti vlámaniu

13.01.2019

Poisťovňa má isté požiadavky na zabezpečenie Vašej nehnuteľnosti. Medzi tieto požiadavky patrí EZS (Elektrická Zabezpečovacia Signalizácia).

Čítať viac