Typy ochrán v poplachových systémoch - zhrnutie

Typy ochrán v poplachových systémoch - zhrnutie

www.kamerynitra.sk 

Poplachové systémy narušenia (PSN) slúžia na informovanie majiteľa o neželanom návštevníkovi a privolanie bezpečnostnej služby. Sirény sa pri narušení stráženého objektu rozhúkajú a rozblikajú. Na zlodejov pôsobia ako odstrašujúce prvky. Páchateľ, ktorý sa chce do objektu zabezpečeného poplachovým systémom vlámať, musí prekonať isté prekážky - ochrany.

Typy ochrán (smerom do vnútra objektu):

  • Obvodová ochrana - chráni obvod pozemku,
  • Vonkajšia ochrana - stráži sa pohyb na pozemku,
  • Plášťová ochrana - signalizuje otvorenie dverí, okien,
  • Rozbitie skla - reaguje na rozbitie okien a dverí so sklenenými plochami,
  • Pohybová ochrana - detekuje pohyb vnútri v objekte,
  • Environmentálna ochrana - je zameraná na požiar, únik plynu, nebezpečnú koncentrácia CO, zaplavenie,
  • Ochrana predmetov - strážia sa vybrané predmety a cennosti. Ak príde k manipulácií, spustí sa poplach.

Obvodová ochrana

Zabezpečený je obvod pozemku - ploty a múry pred prelezením. V okamihu vylezenia na múr systém reaguje poplachom. Reakciu zaisťuje tzv. infrazávora, ktorá sa umiestňuje na rovný plot ideálne múr. Pre štvorcový alebo obdĺžnikový pozemok sú potrebné 4 infrazávory. Obvodová ochrana môže mať aj iné typy detektorov.

 

JA-151IR - bezdrôtová 4-lúčová infra závora Jablotron
JA-151IR - bezdrôtová 4-lúčová infra závora Jablotron

 

Vonkajšia ochrana

Zabezpečená je plocha pozemku, ktorú pokrývajú vonkajšie PIR detektory pohybu pod rôznymi uhlami v rôznych vyhotoveniach. Niektoré detektory sú odolné voči zvieratám - sú duálne (majú 2 šošovky). Zabezpečený môže byť aj obvod budov na pozemku (prípadne steny s dverami a oknami) tzv. vonkajšími PIR záclonami - detektormi pohybu. Záclony sledujú priestor tesne pred stenou (popri stene) a ak niekto tento priestor naruší - priblíži sa k oknu, dverám, systém zareaguje poplachom.

Plášťová ochrana

Všetky okná a dvere domu sú zabezpečené magnetickými kontaktmi otvorenia. Ak je plášťová ochrana aktivovaná, môžete sa pohodlne pohybovať po dome a súčasne ste chránení voči vlámaniu. Má nedoceniteľný prínos v noci - v prípade vlámania Vás alarm zobudí rozhúkaním interiérovej sirény. Plášťová ochrana chráni nielen majetok, jej najväčší prínos je v tom, že chráni priamo Vás. Rozumným doplnením "plášťovky" sú detektory rozbitia skla alebo kombinované detektory rozbitia skla a pohybu - rozbitie skla sa zapne s "plášťovkou" a pohyb sa zapne zvlášť.

 

JA-151M, JA-151MB a JA-182M - bezdrôtové magnetické kontakty otvorenia Jablotron
JA-151M, JA-151MB a JA-182M - bezdrôtové magnetické kontakty otvorenia Jablotron

 

Rozbitie skla

Okná a presklené plochy objektu sú akusticky pokryté detektormi rozbitia skla. Ak k rozbitiu skla príde, detektory to zachytia a vyvolajú poplach. Je dobré ňou doplniť plášťovú ochranu alebo drahšie okná a presklené dvere v obývačke. Existujú kombinované PIR detektory pohybu a rozbitia skla a spolu s "plášťovkou" Vás určite nesklamú.

Pohybová ochrana

Obytná plocha budovy je chránená PIR detektormi pohybu. Je to základný typ ochrany. Pohybová ochrana Vám negarantuje pocit úplného bezpečia v noci. Je určená na zabezpečenie domu, firmy, keď ste preč. Vieme oddeliť garáž, vstup, nevyužívané izby, ale spálňa, chodba, cesta na WC, do kuchyne sa nezapínajú. Pohybová ochrana chráni Váš majetok keď ste preč alebo jeho časť, keď ste doma. Poisťovne však vyžadujú, aby Váš alarm reagoval aj v noci, inak Vám škodu po vlámaní najskôr neuhradia.

 

JA-110P, JA-111P-WG a JA-111P-WW - PIR detektory Jablotron
JA-110P, JA-111P-WG a JA-111P-WW - PIR detektory pohybu Jablotron 

 

Environmentálna ochrana

Budova alebo jej časti sú zabezpečené požiarnymi detektormi dymu a teploty, detektormi úniku horľavých plynov, detektormi CO (oxid uhoľnatý) a záplavovými detektormi.

Požiarne detektory

Umiestňujú sa na strop aspoň 60 cm od steny, aby neprišlo k ich "zaduseniu". Reagujú na dym, prípadne na výrazné zvýšenie teploty.

JA-111ST - požiarny detektor Jablotron
JA-111ST - požiarny detektor Jablotron

 

Detektor úniku horľavých plynov

Inštaluje sa do rizikových miestností s prívodom zemného plynu napr. na stenu nad kotol, minimálne 15 cm od stropu, alebo priamo na strop (zemný plyn). Pre plyny ťažšie ako vzduch (propán, bután) sa detektor inštaluje k podlahe.

 

GS-133 - detektor úniku horľavých plynov Jablotron
GS-133 - detektor úniku horľavých plynov Jablotron

 

Detektor oxidu uhoľnatého

Chráni ľudí v miestnostiach s možným výskytom CO (kotol, krb, auto - garáž, olejový alebo plynový ohrievač). Umiestňuje sa na steny alebo na strop.

 

Ei208DW - detektor CO Jablotron
Ei208DW - detektor oxidu uhoľnatého Jablotron

 

Záplavový detektor

Inštalácia musí byť veľmi presná - tesne nad podlahu. Ak príde k spojeniu jeho elektród vodou, detektor vyvolá poplach. Je potrebné umiestniť ho 1 - 2 mm nad podlahu, aby na 1 strane neprichádzalo k falošným poplachom a na 2. strane detektor reagoval na možné zaplavenie čo najskôr.

 

Záplavový senzor Jablotron
JA-110F - záplavový detektor Jablotron

 

Kontaktujte nás