Poistenie proti vlámaniu

Poistenie proti vlámaniu

Možno ešte neviete, že poisťovňa má isté nároky na zabezpečenie Vašej nehnuteľnosti pre prípad vlámania. Tieto nároky závisia od hodnoty Vašej nehnuteľnosti a patrí sem EZS (Elektrická Zabezpečovacia Signalizácia). EZS sa označuje aj skratkou PSN (Poplachový Systém Narušenia) a hovorí sa jej alarm. 

Pre uhradenie škody pri vlámaní potrebujete alarm

Ak máte nehnuteľnosť poistenú voči vlámaniu a nechcete poisťovni iba platiť, ale v prípade, že sa naozaj niečo stane dať si škodu preplatiť, potrebujete správne navrhnutý zabezpečovací systém, ktorý na vlámanie zareaguje a budete to vedieť zdokladovať. Poisťovací agent s Vami iste veľmi rád uzavrie poistnú zmluvu a dá Vám do rúk rôzne dodatky a smernice, ktoré si treba naštudovať. Kto má ale čas študovať papiere ktorým nerozumie? 

Aké sú požiadavky na alarm od poisťovní?

  1. alarm musí byť certifikovaný do požadovaného stupňa zabezpečenia,
  2. alarm musí zareagovať a poplach hlásiť,
  3. alarm musí každý rok absolvovať servisnú prehliadku pri ktorej sa systém skontroluje a otestuje,
  4. alarm musí byť inštalovaný certifikovanou firmou s platnou licenciou na poskytovanie technickej služby v oblasti súkromnej bezpečnosti vydanou krajským riaditeľstvom policajného zboru.

Čo znamená alarm musí zareagovať?

Alarm musí spustiť poplach o narušení objektu a o poplachu musí informovať užívateľov systému alebo bezpečnostnú službu (ak je potrebné stráženie). Siréna sa musí rozhúkať.

Čo ak zlodej príde v noci, keď spím?

Ak ste doma, tiež potrebujete aby Váš alarm zareagoval a vedeli ste to zdokladovať. Zapnutie pohybovej ochrany v celom dome Vám neumožní pohyb. Alarm sa dá rozdeliť na sekcie, viete si samostatne zapnúť ochranu v garáži, v záhradnom domčeku, ale nie všade. Pre pohodlný pohyb v obývanom objekte slúži plášťová ochrana. Tvoria ju magnetické kontakty otvorenia na všetkých oknách a dverách a keď príde k otvoreniu (vypáčeniu) okien alebo dverí, spustí sa poplach. S plášťovou ochranou je potrebné počítať už pri návrhu poplachového systému. 

Podľa čoho si mám vybrať dodávateľa okien do novostavby?

Ak realizujete novostavbu v ktorej chcete bývať, odporúčame pri výrobe okien okná vybaviť závrtnými magnetickými kontaktmi otvorenia, ktoré sú zabudované v oknách, nie sú viditeľné, dajú sa napojiť na kabeláž a zakomponovať do zabezpečovacieho systému. Máme množstvo skúseností, že dodávateľ okien zákazníka o závrtných magnetoch neinformoval. Je potrebné aby ste zakomponovanie magnetov do okien požadovali od dodávateľa okien, pretože ak raz niekto má do rámu okna zapustiť závrtný magnet, mal by to byť dodávateľ, ktorý najlepšie pozná profil svojho okna a vie, kam si môže dovoliť vŕtať. Napriek tomu, že to nie je žiadna veda - keby Vám zavŕtanie magnetov realizovala iná firma, môžete prísť o záruku na okná. Obľubujeme korektné firmy, ktoré vopred zákazníkov o tejto možnosti informujú, pretože ak sa zákazník dozvedá tieto informácie od nás a okná bez magnetov už má osadené, dodávateľ mu spôsobil značné problémy. Zapustenie magnetov do osadených okien nie je tak jednoduché ako zapustenie do neosadených okien, pretože z osadeného rámu treba vyviesť kábliky a aj správne zapustenie závrtných magnetov inou firmou môže zákazníka pripraviť o záruku na okná.

Aké sú ďaľšie výhody plášťovej ochrany?

Okrem toho, že plášťová ochrana Vám umožní pohybovať sa po domácnosti, zabezpečovací systém s plášťovou ochranou Vás v noci zobudí rozhúkaním interiérovej sirény. Alarm Vás informuje o neželanom návštevníkovi, ktorého najskôr odplaší. Bojíte sa, že nebudete môcť vetrať? S alarmom Jablotron 100 nie je problém aktivovať plášťovú ochranu s otvoreným oknom. Alarm Vás pri zapínaní "plášťovky" informuje (aktívny detektor - okno spálňa) a po 8 sekundách (alebo po potvrdení) sa ochrana v sekcii PLÁŠŤ zapne aj s otvoreným oknom. Detektor v okne zostane deaktivovaný do okamihu zatvorenia okna. Je Vám zima? Okno si pohodlne zatvoríte. Od tohto okamihu je okno strážené a pri opätovom otvorení sa spustí poplach. Plášťová ochrana je vhodným typom ochrany, ak máte doma zviera a nechávate ho v interiéri.

 

Viac informácií nájdete v ďalšom článku Prvky poplachového systému

 

Kontaktujte nás