Prvky poplachového systému

Prvky poplachového systému

www.kamerynitra.sk

EZS (Elektrická zabezpečovacia signalizácia) musí podľa noriem obsahovať dôležité prvky, ktoré sú nevyhnutné najmä vtedy, ak sa niečo stane a vy si budete nárokovať náhradu škody od Vašej poisťovne.  To isté platí, ak využívate službu Bezpečnostná SIM Jablotron, Váš alarm zlyhá vinou chybného výrobku pri zapnutom alarme a Vy si budete nárokovať náhradu škody do výšky 80 000 Eur.

Ústredňa alarmu

Ústredňa je riadiacim prvkom celého alarmu a má za úlohu sledovať stav všetkých periférií systému, ovládať systém a vyhodnocovať poplachy. Býva v nej zabudovaný GSM komunikátor, LAN komunikátor a záložný akumulátor. Upozorňujeme, že ústredňa musí byť chránená pohybovým detektorom s okamžitou reakciou a tak sa v žiadnom prípade pri návrhoch EZS nesmie počítať s umiestnením ústredne do oneskorenej zóny pri klávesnicu.

poplachova-ustredna
Ústredňa poplachového systému bez vloženého záložného akumulátora

 

GSM komunikátor

GSM komunikátor je komunikačné zariadenie určené na hlásenie poplachov užívateľom a bezpečnostnej službe s PCO (Pult Centralizovanej Ochrany). GSM komunikátor obsahuje slot na SIM kartu. Možné sú hlásenia na viac telefónnych čísiel. Cez GSM komunikátor môžete alarm pohodlne ovládať (GSM hovor, SMS, dáta) a zisťovať jeho stav.

DPS GSM komunikátora Jablotron
GSM komunikátor JA-192Y

 

LAN komunikátor

LAN komunikátor je ethernetový komunikátor, je bežnou súčasťou moderných ústrední EZS. Slúži k pripojeniu alarmu na internet. Vzdialené ovládanie, vzdialená správa a komunikácia na servery Jablotron sú tak podstatne rýchlejšie ako komunikácia cez bežný GSM komunikátor. 

Záložný akumulátor alarmu

Záložný akumulátor je nevyhnutný a slúži pre záložné napájanie poplachového systému v prípade výpadkov elektrickej energie. Ak by zlodej odstavil Vašu elektrickú sieť, záložný akumulátor je plne nabitý a alarm bude fungovať ďalej. Je veľmi dôležité dbať na to, aby ste mali v ústredni adekvátny záložný akumulátor pre Váš systém. Do najmenších a najlacnejších ústrední EZS sa zmestia iba malé 2,6Ah 12V záložné akumulátory, ktoré nemusia vydržať napájať zabezpečovací systém potrebný čas.

sa214-18-akumulator
Záložný akumulátor zaručí napájanie poplachového systému počas výpadkov elektrickej energie

 

Siréna alarmu

Siréna je nevyhnutným prvkom celého EZS, má byť umiestnená na prednej časti domu. Siréna má informovať o narušení objektu hlasitým prerušovaným húkaním a blikaním. Slúži ako výstražný prvok. Kvalitná siréna je zálohovaná vlastným akumulátorom.

bezpecnostna-sirena
Vonkajšie sirény pre systém Jablotron 100 obsahujú 2 húkače a záložný akumulátor, k dispozícii sú 3 prevedenia s 2 farbami blikača

 

Klávesnica alarmu

Klávesnica (prístupový modul) je ovládacím prvkom alarmu. Musí byť umiestnená v používaných vchodoch do objektu a musí byť chránená pohybovým detektorom s oneskorenou reakciou. Oneskorená reakcia umožní vojsť a následne vypnúť alarm (pohybový detektor poskytuje príchodové oneskorenie) a tiež zapnúť alarm a následne odísť z objektu (pohybový detektor poskytuje odchodové oneskorenie). Upozorňujeme, že klávesnica musí byť chránená pohybovým detektorom.

pristupova-klavesnica-alarmu
Klávesnica zabezpečovacieho systému Jablotron 100 v prevedení s displejom, tlačidlami a čítačkou RFID čipov/kariet

 

Detektory alarmu

Je dôležité zvoliť si také typy detektorov, ktoré vhodne zareagujú na narušenie objektu. Ústredňa a klávesnice musia byť v každom prípade chránené pohybovými detektormi a nesmú byť pri sebe. Požiadavky na detektory by mali vychádzať z nasledovných situácií:

  • idete preč a doma nik neostane, v dome nemáte domáce zviera - pohybové detektory (pohybová ochrana vo výške 2,5m),
  • idete preč a doma ostane domáce zviera, ktoré má voľný pohyb po byte - pohybové duálne detektory (pohybová ochrana vo výške 0,8 - 1,2m),
  • chcete byť chránený aj v noci a po objekte sa voľne pohybovať - magnetické kontakty otvorenia okien a dverí (plášťová ochrana),
  • chcete aby alarm reagoval už pri pohybe na pozemku okolo domu - vonkajšie pohybové detektory (vonkajšia ochrana),
  • chcete aby alarm reagoval už pri pokuse prekonať obvod pozemku (prelezenie múru, plotu) - infrazávory a i. (obvodová ochrana pozemku),
  • chcete aby alarm reagoval na manipuláciu s vybranými predmetmi - detektory otrasu a náklonu (ochrana predmetov).

 

Kontaktujte nás