Inteligentné funkcie

Inteligentné funkcie

Zabezpečovací systém Jablotron 100 možno vybaviť fukciami, ktoré sa dajú považovať za inteligentné a nadštandardné. Za takéto funkcie možno považovať: ochrana proti zaplaveniu ktorá pri aktivovaní odstaví prívod vody v budove, ochrana pred únikom horľavých plynov, ovládanie brány cez alarm a i. Systém Jablotron 100 má vyvinuté množstvo komponentov a nastavení, ktoré umožňujú nielen automatizáciu vyskladať, ale aj ovládať pripojené zariadenia na diaľku prostredníctvom aplikácie MyJABLOTRON.

Domáca automatizácia

Každá ústredňa zabezpečovacieho systému JA-100 je vybavená manažovateľným týždenným kalendárom, v ktorom možno nastaviť až 20 automatických akcií. Týmito akciami môžu byť: automatické zapnutie ochrany príslušnej sekcie o danej hodine, automatické vypnutie ochrany, zapnutie spotrebiča (na základe kalendára, pohybu, otvorenia dverí alebo iného signálu) a i. K ručnému ovládaniu sa dá pripraviť systémová klávesnica - možno ju vybaviť segmentami pre ovládanie konkrétnych spotrebičov (vjazdové brány). Čo máte v alarme nastavené, viete ovládať aj na diaľku cez Váš mobilný telefón alebo smartfón s iOS alebo OS Android.

Zapnutie vykurovania na víkendovej chate pred príjazdom

Chcete prísť do príjemne vykúreného prostredia, ale objekt nie je nepretržite vykurovaný? Domáci alarm Jablotron 100 Vám poskytuje možnosť zapnúť si vykurovanie na diaľku. Viete zapnúť kotol alebo klimatizáciu do režimu kúrenie (do vypnutia alebo na vopred nastavený čas, prípadne automaticky cez kalendár).

Odstavenie prívodu plynu

Detektor úniku horľavých plynov GS-133 je vybavený relé, prostredníctvom ktorého možno pri zachytení úniku plynu odovzdať signál. GS-133 má integrovanú sirénku. Samotné detektory nebudú rizikové situácie hlásiť na telefón, na hlásenie je potrebný GSM komunikátor alebo ústredňa systému Jablotron 100, ktorá GSM komunikátor obsahuje.

Detektor horľavých plynov GS-133
Detektor horľavých plynov GS-133

 

Ovládanie brány cez Jablotron 100 so signalizáciou otvorenia

Ak máte systém Jablotron 100, je možné ovládať ho s diaľkovým ovládačom JA-154JMS. Toto ovládanie je pohodlné (možno ho vykonať zvonku, prípadne z auta) a ovládač Vám dá spätnú väzbu, či sa zaistenie objektu voči vlámaniu podarilo. Ovládač má 2 páry tlačidiel. Na vrchný pár sa dá nastaviť zaisťovanie a odisťovanie všetkých alarmových sekcií naraz, na spodné tlačidlá sa dá nastaviť ovládanie vstupnej brány (1. tlačidlo) aj ovládanie garážovej brány (2. tlačidlo). Ovládaciu elektroniku brány treba vybaviť signálovými modulmi Jablotron a už nemusíte nosiť na kľúčoch 2 prípadne 3 diaľkové ovládače. Pri vybavení brán prejazdovými magnetmi systém dokáže čítať polohu brány - či je otvorená alebo zatvorená. Otvorenie sa zobrazuje priamo na tom segmente klávesnice, z  ktorého bránu ovládate. Cez aplikáciu MyJABLOTRON môžete brány otvoriť kuriérovi, ktorý Vám tovar nechá v garáži a potom, čo odíde, brány zatvoríte a vidíte ich polohu.

Obojsmerný ovládač Jablotron JA-154J MS
Obojsmerný ovládač Jablotron JA-154J MS

 

Zazvonenie pri otvorení dverí alebo zvončekovým tlačidlom

Ak máte bytový alarm Jablotron 100 a bezdrôtovú interiérovú sirénu JA-162A, prípadne sa siréna doplní, môže sa použiť ako zvonček. Siréna má naučených zopár melódií a dokáže prehrať 1. melódiu zatlačením bezdrôtového zvončekového tlačidla JA-189J, dokáže prehrať 2. melódiu otvorením vstupných dverí alebo 3. melódiu otvorením zadných dverí - ak sú dvere vybavené magnetickými kontaktmi otvorenia napojenými na systém JA-100, prípadne sa použijú bezdrôtové mini magnety JA-151M alebo JA-151MB.

 

 

Kontaktujte nás