Zabezpečovacie systémy Typy ochrán

Naša spoločnosť sa zaoberá inštaláciou zabezpečovacích systémov Jablotron. Sme držiteľmi Licencie na prevádzkovanie technickej služby, ktorá nás oprávňuje inštalovať zariadenia v oblasti súkromnej bezpečnosti. Prevádzkujeme veľkoobchod zabezpečovacích systémov Jablotron v Nitre. Pravidelne blikajúca siréna alarmu na prednej časti budovy slúži ako výstraha pred možným vlámaním. Samotný alarm Vás o vlámaní informuje formou SMS, GSM hovorom, push notifikáciou, prípadne zavolá bezpečnostnú službu. Profesionálne nainštalovaný a certifikovaný poplachový systém je dnes nevyhnutnosťou pre plnenie škodových udalostí poisťovňami po vlámaní.

Vonkajšia ochrana

31.01.2019

Vonkajšie detektory pohybu zlodeja zachytia už pri pohybe na pozemku a vyvolaný poplach ho pravdepodobne od vlámania odradí.

Čítať viac